Grupy


Język angielski dla dzieci

Zajęcia j. angielskiego w grupach dziecięcych prowadzone są metodami aktywnymi. Dzieci w wieku wczesnoszkolnym poznają język w formie zabawy z elementami śpiewu, ruchu, gier. Ucząc się piosenek angielskich mają one okazję rozwijać swoją wyobraźnię poprzez wymyślanie akompaniamentu muzycznego na instrumentach perkusyjnych. Uczestnicy są włączani w układanie „choreografii” do zilustrowania treści piosenki, wyliczanki. W ten sposób utrwalają użyteczne zwroty, frazy i zdania. Dzieci samodzielnie wykonują pomoce dydaktyczne do proponowanych przez nauczyciela ćwiczeń komunikacyjnych np. mówiąc o pogodzie korzystają ze wskaźników pogody („weather dials”). W ten sposób oprócz sprawności językowych rozwijają one swoje sprawności manualne. Dzieci starsze (10-12 lat) utrwalają język angielski przygotowując mini-spektakle anglojęzyczne np. bajki, fragmenty oparte na literaturze pięknej. W czasie zajęć pracują metodą projektu, rozwiązują zagadki multimedialne. Pracownia posiada nowoczesny sprzęt – laptop, rzutnik multimedialny, kamerę cyfrową do rejestrowania ćwiczeń komunikacyjnych i fonetycznych czy odtwarzacz w technice blue-ray pozwalający oglądać filmy w oryginalnej wersji językowej.

 

 

 

Dział Edukacyjny Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy                                                                                                                   aktualizacja: 9-12-2016