Grupy


Język niemiecki

Nauczanie języka niemieckiego ma w Pałacu Młodzieży już wieloletnią tradycję. Naszą ofertę zawsze staraliśmy się dostosować do potrzeb i zainteresowań młodych mieszkańców Bydgoszczy. Uczyli się z nami młodsi uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i młodzież szkół średnich. Obecnie grupy języka niemieckiego wchodzą w skład Działu Edukacyjnego. Głównymi celami naszej pracy jest nie tylko nauczanie i propagowanie języka niemieckiego, ale także przekazywanie szeroko rozumianej wiedzy krajoznawczej o RFN, Austrii i Szwajcarii. Dlatego w planie pracy każdej z grup znaleźć można wiele elementów krajoznawczych dostosowanych do poziomu opanowania języka oraz specyfiki grupy. Na naszych spotkaniach często rozmawiamy o geografii, historii, polityce, kulturze i obyczajowości tych krajów, ale przede wszystkim poznajemy życie codzienne ich mieszkańców. Korzystamy przy tym z sali bardzo dobrze wyposażonej w nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce naukowe oraz materiały krajoznawcze nadsyłane przez wydawnictwa, ambasady i instytuty kulturalne krajów niemieckojęzycznych.
Uczniowie szczególnie zainteresowani pogłębieniem znajomości języka niemieckiego i skonfrontowaniem swoich umiejętności z rówieśnikami spoza własnej grupy co roku reprezentują Pałac Młodzieży w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Niemieckiego, Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów, a także w innych konkursach językowych m. in. Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego oraz konkursach recytatorskich i krasomówczych, w których niejednokrotnie osiągali sukcesy.
Jedną z naszych propozycji jest grupa „Multi-DACH” przeznaczona dla uczniów szkół średnich, którzy uczą się języka niemieckiego przynajmniej od dwóch lat. Ponieważ celem spotkań jest uczenie się języka wspomagane multimedialnie, szczególnie poprzez wykorzystanie Internetu, część zajęć odbywa się w pracowni komputerowej Pałacu Młodzieży. Każdy z uczestników korzysta z własnego stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, przez co nie tylko nowoczesnymi metodami doskonali znajomość języka niemieckiego, ale także poznaje najnowsze sposoby przekazywania i zdobywania informacji oraz poznawania i utrzymywania kontaktów z młodymi ludźmi z całego świata. Drugi człon nazwy grupy nie jest przypadkowy. Tworzą go bowiem pierwsze litery nazw krajów niemieckojęzycznych (Deutschland, Austria, Confederatio Helvetica), których poznawanie jest jednym z głównych celów naszej wspólnej pracy.
Język niemiecki w Pałacu to jednak nie tylko systematyczny udział w całorocznych zajęciach. Nasi uczestnicy (szczególnie z grup zaawansowanych) doskonalą znajomość języka, uczestnicząc w charakterze pilotów i młodzieżowych tłumaczy w Bydgoskich Impresjach Muzycznych – międzynarodowej imprezie organizowanej co roku przez Pałac Młodzieży. Takie kontakty są świetnym uzupełnieniem zajęć. Dają możliwość praktycznego wykorzystania umiejętności zdobytych na lekcjach, motywują do jeszcze większej aktywności i pilniejszej nauki. Od wielu lat organizujemy dla naszych uczestników Konkurs na przekład literacki z języka niemieckiego, który daje możliwość wypróbowania swych sił w trudnej sztuce translacji oraz zdobycia cennych nagród. Uczniowie wszystkich bydgoskich szkół ponadgimnazjalnych mogą natomiast wziąć udział w Konkursie na krótki tekst prozą pisany w języku niemieckim pn. „Młodzi początku XXI wieku”. Pomysł konkursu zrodził się jesienią 2000 roku, a jego celem jest zainteresowanie ludzi młodych zagadnieniami psychologicznymi, etycznymi i filozoficznymi oraz zachęcenie ich do pisemnego wyrażenia swoich przemyśleń w języku niemieckim. W dotychczasowych edycjach uczestnicy pisali o szczęściu, wartościach i wzorcach swego postępowania, swoim rozumieniu prawdy, miłości i przyjaźni, piękna, dobra oraz o swojej recepcie na życie. Tradycją konkursu stały się spotkania połączone z uroczystym ogłoszeniem werdyktu i rozdaniem nagród. Spotkania te służą także poszerzaniu wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego, szczególnie o aspektach ich szeroko pojmowanej kultury, na których zgłębianie nie zawsze jest czas i okazja na zajęciach szkolnych. W ubiegłych latach uczestnicy mieli okazję wziąć udział w wykładach i warsztatach zaproszonych gości na temat miłości w literaturze niemieckiej, piękna sztuki niemieckiej, niemieckiej filozofii klasycznej, współczesnego kina niemieckiego.
Oba nasze konkursy spotkały się nie tylko z zainteresowaniem uczniów, ale zyskały również aprobatę bydgoskich władz oświatowych, które przyznały im wielokrotnie dofinansowanie w postaci grantów. Mamy nadzieję, że liczba osób chętnych do wzięcia udziału w proponowanych przez nas całorocznych zajęciach językowych i konkursach będzie z każdym rokiem coraz większa. ZAPRASZAMY!

Dział Edukacyjny Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy                                                                                                                   aktualizacja: 29-01-2013