Interaktywna Poradnia Języka Polskiego

Cykl działań poświęconych pięknu, kulturze i poprawności języka polskiego „DOGADAJMY SIĘ".
Celem projektu jest stworzenie wokół działającej w Pałacu Młodzieży pod patronatemTowarzystwa Miłośników Języka Polskiego i z udziałem pracowników naukowych UKW Poradni Języka Polskiego cyklu działań zachęcających młodzież i dorosłych/ rodziców/ do zainteresowania sprawami języka Stąd interaktywny charakter działań, włączanie uczestników różnych form zajęć w placówce w rozmaite quizy, zabawy językowe, mobilizowanie do stawiania sobie pytań z zakresu kultury słowa, zapraszanie do udziału w wykładach i zajęciach warsztatowych towarzyszących dyżurom w Poradni. W tym celu wykorzystany zostanie Internet, jako sposób komunikacji z adresatem działań Poradni, współpraca z nauczycielami PM (organizowanie w ramach ich zajęć dyktand, zabaw językowych, happeningów językowych) w celu promowania kultury słowa na co dzień.

 

aktualizacja 17.04.2018   ©  Pałac Młodzieży